Efter henvendelse til bestilling af vikar, skal Caregiver ApS kunne oplyse om der er vikarer til rådighed efter følgende tidsfrist:

Akutte vagter: 15 min.
Bestilling af dagvagt samme morgen: 30 min.
Bestilling af dagvagt til næste dag: Indenfor 2 timer, dog senest kl.12:00 på bestillingsdagen
Bestilling af aftenvagt samme dags morgen: Indenfor 2 timer, dog senest kl.12:00 på bestillingsdagen
Bestilling af nattevagt samme dags morgen: Indenfor 2 timer, dog senest kl.12:00 på bestillingsdagen
Ved bestilling af vagter minimum 2 dage før vagtstart: Dagen efter bestillingsdagen kl.10:00
Bestilling af vagter til senere dækning: 7 dage efter bestilling